LOGIN
MEDIÁLNI PARTNERI
SME
Rádio_FM
kinema.sk
festivaly.sk
jetotak.sk
.týždeň
PARTNERI FESTIVALU
Visegrad Fund
International Film Festival Bratislava
Maďarskú inštitút
Kimuak
the one minutes
the one minutes Jr.
Stranger Festival
One Minute Film & Video Festival Aarau
FILMINUTE London
VideominutoPop Firenze
pravda Vilnus
ONE MINUTE Toronto
early melons
Stanica
Anča Fest
1. slovenská filmová databáza
Institut FranÁais
La femis
La femis

Prof. Václav Macek, CsC (1952), je profesorom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Absolvoval štúdium filmovej a divadelnej vedy na Karlovej univerzite v Prahe (1982), v druhej polovici 80. rokov bol vedúcim vedeckého tímu spracovávajúceho rôzne aspekty vývoja slovenského filmu (zborníky Slovenký hraný film 1946-1969 a Slovenský hraný film 1970-1990). Je autorom kníh Elo Havetta (1990), K dejinám slovenského dokumentárneho filmu (1992), Dušan Hanák (1996), Dejiny slovenskej kinematografie (1997, spoluautorka Jelena Paštéková) a Štefan Uher 1930-1993 (2002). Od roku 1993 je vedúcim kadedry filmovej vedy a multimédií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Jeho najnovšou publikáciou je monografia venovaná životu a dielu významného slov. režiséra Ján Kadár (2008).
Venuje sa aj reflexii fotograficej tvorby, okrem monografií o diele generácie roku 1960 (Tono Stano, Miro Švolík, Peter Župník, Jozef Sedlák, Kamil Varga) publikoval tiež knihy o vývoji fotografického média: Slovenská imaginatívna fotografia 1925-1997 (1998), Slovenská fotografia 1925-200 (2001, spoluautor Aurel Hrabušický) a bol editorom publikácie Bratislava zadným vchodom (2005). Vydáva jediný časopis v angličtine na Slovensku venovaný stredoeurópskej fotografickej tvorbe IMAGO.