LOGIN
MEDIÁLNI PARTNERI
SME
Rádio_FM
.týždeň
kinema.sk
PARTNERI FESTIVALU
Kimuak
the one minutes
the one minutes Jr.
Stranger Festival
One Minute Film & Video Festival Aarau
FILMINUTE London
VideominutoPop Firenze
pravda Vilnus
ONE MINUTE Toronto
early melons
International Film Festival Bratislava
Stanica
Stanica
1. slovenská filmová databáza
Institut FranÁais
La femis
La femis

Prof. Zuzana Gindl-Tatárová, PhD. (1956), absolvovala pražskú FAMU. Desať rokov pracovala ako dramaturgička na Kolibe, písala pre televíziu a rozhlas. Podieľala sa na výrobe dvanástich celovečerných filmov, dlhé roky spolupracovala s režisérom Š. Uhrom, neskôr s J. Jakubiskom a M. Šulíkom. Od r. 1990 pôsobí na FTF VŠMU, od r. 1995 ako prodekanka pre zahraničie. Prednášala na Fakulte žurnalistiky FF UK, externe na Univerzite T. Baťu v Zlíne. Rok strávila na New York University, The Tisch School of the Arts. Od roku 1983 lektorka FK. V SFÚ jej vyšla kniha Holly-woodoo (filmové ilúzie podľa zaručených receptov) a v Školfilme v roku 2005 vyšiel úvod do kreatívneho písania - Praktická dramaturgia. Pracuje ako národná koordinátorka zastupujúca Slovensko v Eurimages.
Filmografia (výber) - Scenár: Šiesta veta (r. Š. Uher, 1986)
Dramaturgia: Neha (r. M. Šulík, 1992), Let asfaltového holuba (r. V. Balco, 1991), Sedím na konári a je mi dobre (r. J. Jakubisko, 1989), Správca skanzenu (r. Š. Uher, 1989), Postoj (r. V. Balco, 1989), Kára plná bolesti (r. S. Párnický, 1985) a iné...