LOGIN
MEDIÁLNI PARTNERI
SME
Rádio_FM
kinema.sk
festivaly.sk
jetotak.sk
.týždeň
PARTNERI FESTIVALU
Visegrad Fund
International Film Festival Bratislava
Maďarskú inštitút
Kimuak
the one minutes
the one minutes Jr.
Stranger Festival
One Minute Film & Video Festival Aarau
FILMINUTE London
VideominutoPop Firenze
pravda Vilnus
ONE MINUTE Toronto
early melons
Stanica
Anča Fest
1. slovenská filmová databáza
Institut FranÁais
La femis
La femis
Komisia nominujúca filmy do súťaže

Doc.PhDr Martin Ciel, PhD — predseda komisie

Maroš Hečko — scenárista, hudobník

Juraj Johanides — režisér

Dodo Šimončič — kameraman

Prof. Václav Macek, CsC — šéf katedry filmovej vedy VŠMU

Branislav Bezák — publicista, moderátor

Juraj Chlpík — kameraman

Jozef Vlk — režisér, hudobník

Zuzana Uličianska — kultúrna redaktorka denníka SME

Pavel Choma, akad. mal. — vedúci ateliéru designu na VŠVU

Jana Golisová — moderátorka Rádia FM

Róbert Roth — herec

Medziná odborná komisia zložená z filmových tvorcov:

Prof. Zuzana Gindl-Tatárová, PhD. (scenáristka a dramaturgička, SK), Vladimír Michálek (režisér, CZ), Radim Hladík jr. (majster zvuku, CZ), Asen Šopov (kameraman, CZ), Csaba Bollók (režisér, HU), Géza M. Tóth (režisér, HU), Tamás Gábeli (riaditeľ festivalu BuSho, HU), Juraj Johanides (režisér, SK), Maroš Hečko (scenárista, SK), Doc.PhDr Martin Ciel, PhD (filmový kritik, SK), Martin Čorej (TV SME, SK), prísediaci poroty Pavel Zvolenský (koordinátor Azyl Festivalu v CZ ), zástupcov Busho Festival Budapesť a všetkých médií zapojených do súťaže. Rozhodnutie poroty o nominovaných filmoch bude konečné a nedá sa voči nemu odvolať.