LOGIN
MEDILNI PARTNERI
SME
Rdio_FM
kinema.sk
festivaly.sk
jetotak.sk
.tde
PARTNERI FESTIVALU
Visegrad Fund
International Film Festival Bratislava
Maarsk intitt
Kimuak
the one minutes
the one minutes Jr.
Stranger Festival
One Minute Film & Video Festival Aarau
FILMINUTE London
VideominutoPop Firenze
pravda Vilnus
ONE MINUTE Toronto
early melons
Stanica
Ana Fest
1. slovensk filmov databza
Institut Franais
La femis
La femis
File not found...

Komentre

haha

26.2.2010
na toto existuje iba jeden výraz - TRAPNé
nie nie pardon VELMI TRAPNE

maro

6.2.2010
toto akože za èo vyhralo. Myšlienka síce pekná. ale s filmom a nápadom to má pramálo spoloèné. To by desaroèné decko lepšie natoèilo. Však tu boli aj lepšie vykony, ktoré majú ducha, nápad, tvorivos a spád. Toto vyhralo, len pre temu, a niè viac, žiadna tvorivos....

Mary

10.1.2010
èože

majka

6.11.2009
nesud - mas trochu pomyleny nazor na cirkev ako klub. do klubu ta nikto vstupovat nenuti, ani sa ti nevyhraza peklom, ak nebudes dodrziavat pravidla hry... prave cirkev osudzuje vsetky 'neposlusnych'

nesúï

5.11.2009
...keï chceš titul ING. musíš vyštudova, su urèité kritéria. Nikto proti tomu niè nemá, všetci to rešpektujú a kto nie, nemá titul. Chceš by katolík, èiže èlovek ktorý sa riadi urèitými pravidlami, zákonmi danej cirkvy, dodržuj ich, budeš ním. Sú to ich pravidlá, tak ako má cestná premávka svoje pravidlá tak ich všetci majú dodržova. Kto nechce dodržova dostane pokutu, odoberú mu vodièský preukaz, nedodržuje pravidlá, nieje vodièom(principiálne by to tak malo by).....èo vás pobáda k tomu aby ste niekomu vyèítali jeho "klubové" pravidlá, omedzujú vás, šikanujú,...? Si vytvorte vlastnú vieru, vlastného Boha, vlastný svet, v ktorom budete môc robi nezmyslené veci...

arterius

21.10.2009
dobra práca, len tak ïalej.

XXL

5.10.2009
zpovìdník pouèil svou oveèku a odebral se na lože s pøítelem...

kentaur

8.9.2009
konecne nieco zmysluplne ... len ten kostolny spev slabo pocut ...