LOGIN
MEDIÁLNI PARTNERI
SME
Rádio_FM
kinema.sk
festivaly.sk
jetotak.sk
.týždeň
PARTNERI FESTIVALU
Visegrad Fund
International Film Festival Bratislava
Maďarskú inštitút
Kimuak
the one minutes
the one minutes Jr.
Stranger Festival
One Minute Film & Video Festival Aarau
FILMINUTE London
VideominutoPop Firenze
pravda Vilnus
ONE MINUTE Toronto
early melons
Stanica
Anča Fest
1. slovenská filmová databáza
Institut FranÁais
La femis
La femis

Doc.PhDr Martin Ciel, PhD (1963), filmový teoretik a kritik. Vyštudoval odbor filmová a divadelná veda na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Do roku 1990 pôsobil v Akadémii vied, neskôr vo Filmovom ústave ako vedúci Oddelenia výskumu.
Od roku 1998 do 2004 prorektor VŠMU, v súčasnosti pedagóg VŠMU na Katedre filmovej vedy, kde zabezpečuje výuku dejín filmových teórii, súčasných filmových teórií, filmových žánrov a súčasnej problematiky filmovej vedy. Zaoberá sa semiotikou filmu a súčasnými filmovými teóriami aplikovateľnými na analýzu filmového diela. Vedúci niekoľkých doktorandských prác na VŠMU.
Prednáškové cykly na FAMU a Universita Karlova Praha, Masarykova Universita Brno, Lincoln Center New-York, Filmotheque Tel-Aviv, Bieloruská Univerzita Minsk.
Člen Umeleckej rady VŠVU a Akademického senátu FTF VŠMU.
Teoretické štúdie v rôznych odborných časopisoch a v zborníkoch, účasť na mnohých filmologických konferenciách. Hlavné knižné práce: Pohyblivé obrázky (2007), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Film. Ilúzia a akcia (1992).
Ako spoluautor: Archetyp-Mýtus-Utópia (1998), Svet v pohyblivých obrazoch Martina šulíka (2000)...
Spolupracovník niekoľkých medzinárodných festivalov (MFF Rotterdam, MFF Krakow), v súčasnosti programový poradca MFF Bratislava.