LOGIN
MEDIÁLNI PARTNERI
SME
Rádio_FM
kinema.sk
festivaly.sk
jetotak.sk
.týždeň
PARTNERI FESTIVALU
Visegrad Fund
International Film Festival Bratislava
Maďarskú inštitút
Kimuak
the one minutes
the one minutes Jr.
Stranger Festival
One Minute Film & Video Festival Aarau
FILMINUTE London
VideominutoPop Firenze
pravda Vilnus
ONE MINUTE Toronto
early melons
Stanica
Anča Fest
1. slovenská filmová databáza
Institut FranÁais
La femis
La femis

Prof. Zuzana Gindl-Tatárová, PhD. (1956), absolvovala pražskú FAMU. Desať rokov pracovala ako dramaturgička na Kolibe, písala pre televíziu a rozhlas. Podieľala sa na výrobe dvanástich celovečerných filmov, dlhé roky spolupracovala s režisérom Š. Uhrom, neskôr s J. Jakubiskom a M. Šulíkom. Od r. 1990 pôsobí na FTF VŠMU, od r. 1995 ako prodekanka pre zahraničie. Prednášala na Fakulte žurnalistiky FF UK, externe na Univerzite T. Baťu v Zlíne. Rok strávila na New York University, The Tisch School of the Arts. Od roku 1983 lektorka FK. V SFÚ jej vyšla kniha Holly-woodoo (filmové ilúzie podľa zaručených receptov) a v Školfilme v roku 2005 vyšiel úvod do kreatívneho písania - Praktická dramaturgia. Pracuje ako národná koordinátorka zastupujúca Slovensko v Eurimages.
Filmografia (výber) - Scenár: Šiesta veta (r. Š. Uher, 1986)
Dramaturgia: Neha (r. M. Šulík, 1992), Let asfaltového holuba (r. V. Balco, 1991), Sedím na konári a je mi dobre (r. J. Jakubisko, 1989), Správca skanzenu (r. Š. Uher, 1989), Postoj (r. V. Balco, 1989), Kára plná bolesti (r. S. Párnický, 1985) a iné...