LOGIN
MEDIÁLNI PARTNERI
SME
Rádio_FM
kinema.sk
festivaly.sk
jetotak.sk
.týždeň
PARTNERI FESTIVALU
Visegrad Fund
International Film Festival Bratislava
Maďarskú inštitút
Kimuak
the one minutes
the one minutes Jr.
Stranger Festival
One Minute Film & Video Festival Aarau
FILMINUTE London
VideominutoPop Firenze
pravda Vilnus
ONE MINUTE Toronto
early melons
Stanica
Anča Fest
1. slovenská filmová databáza
Institut FranÁais
La femis
La femis
Súťaž minútových filmov British Embassy Climate Award

Britské veľvyslanectvo na Slovensku vyhlásilo súťaž British Embassy Climate Award v rámci svojho projektu NeOXIDuj

Cieľom súťaže je upozorniť na skutočnosti, v ktorých sa globálne otepľovanie bude dotýkať práve Slovenska. Podľa odborníkov do konca tohto storočia hrozí riziko, že klíma sa môže otepliť až o štyri stupne Celzia, čo môže mať pre Slovensko nasledovné negatívne dôsledky. Do súťaže sa prihlásilo 49 filmov. O konečnom poradí rozhodne odborná komisia. Výsledky budú slávnostne vyhlásené na konci novembra na uzatvorení festivalu vrámci MFF Bratislava, kde budú aj premietnuté prvé 3 víťazné filmy.

Upozornenie pre účastníkov súťaže: na tomto mieste si môžete pozrieť sú všetky filmy, ktoré sa súťaže zúčastnili a ich poradie je náhodné. Ak filmy uvidí čo najviac ľudí a ak sa pomocou nich otvorí diskusia k témam životného prostredia a globálneho oteplovania, budeme veľmi radi. Ako však viete, filmy hodnotí komisia a vaše vzájomné nízke hodnotenia filmov jej rozhodnutie neovplyvní - ovplyvniť to môže akurát názor divákov a festivalu na tvorcov, ktorí k sebe nevedia byť navzájom tolerantní. A tolerancia a úcta k dielu druhého je jednou z prvých vecí, ktoré by mali fungovať, ak má spoločnosť niekam smerovať a pokúsiť sa niečo na svojom životnom štýle zmeniť. Veríme, že to bol aj ten dôvod, prečo ste sa súťaže rozhodli v prvom rade zúčastniť. Ďakujeme za porozumenie.

Recyklovať, reparovať, rešpektovať...

Slovenské centrum dizajnu na jeseň 2009 vo Výstavnom a informačnom bode SATELIT (Dobrovičova ul. 3, Bratislava). Na výstave si okrem prác študentov dizajnu a architektúry (stredné aj vysoké školy) a profesionálov (dizajnéri, architekti, technológovia, myslitelia, vynálezcovia) budete môcť pozrieť aj výberový cyklus filmov, ktoré sa zúčastnili súťaže NeOXIDuj. Ste srdečne vítaní, vstupné je zdarma.
Termín konania výstavy je 9. 9. – 11. 10. 2009

Cieľom súťaže je upozorniť na skutočnosti, v ktorých sa globálne otepľovanie bude dotýkať práve Slovenska. Podľa odborníkov do konca tohto storočia hrozí riziko, že klíma sa môže otepliť až o štyri stupne Celzia, čo môže mať pre Slovensko nasledovné negatívne dôsledky:

1. Posun klimatických podmienok pravdepodobne spôsobí, že v Poprade bude na konci storočia podobná klíma, aká je dnes na juhu Slovenska. Naproti tomu v Podunajskej nížine môžeme očakávať klímu podobnú aká je v súčasnosti v stredomorskej oblasti.
2. V súvislosti so zmenou klímy môžeme očakávať aj migráciu cudzozemských rastlín, hmyzu a živočíchov na Slovensko, premnoženie škodcov, ktorí u nás nebudú mať prirodzených nepriateľov a možné vyhynutie niektorých rastlín a živočíchov dnes prirodzene žijúcich u nás.
3. Vlny extrémnych horúčav budú spôsobovať výrazné sucho, ktoré bude pre Slovensko jedným z najzávažnejších problémov. Sucho ovplyvní najmä poľnohospodárstvo, ktoré bude potrebovať čoraz viac zavlažovania.
4. Extrémne horúčavy môžu dosahovať až úroveň dnešného severného Egypta, na čo však ľudia na Slovensku nie sú fyzicky prispôsobení. Vo všetkých budovách alebo dopravných prostriedkoch bude nevyhnutné použitie klimatizácie.
5. Zvýšená priemerná teplota spôsobí vyšší obsah vodnej pary vo vzduchu a následne extrémne výkyvy počasia doteraz typické pre tropické oblasti - prívalové lejaky, povodne, tornáda, ničivé cyklóny či silné víchrice.
6. Vyššia teplota bude mať za následok nedostatok snehu v slovenských lyžiarskych strediskách a následne ich ekonomickú likvidáciu, najmä tých nižšie položených. Sneh sa bude zároveň topiť omnoho skôr ako doteraz a lyžovanie bude možné iba počas obmedzeného obdobia počas roka. Vo vysokých horských polohách množstvo snehu pribudne, čo zvýši riziko lavín.
7. Zmeny klímy spôsobia náhle prechody zo zimy priamo do leta a opačne, bez prechodných období jari a jesene. Mnoho udalostí viažucich sa k jari alebo k jeseni bude teda prebiehať v celkom iných podmienkach, na aké sme zvyknutí.

NeOXIDuj! radšej sa zapoj do riešenia spoločného problému.

viac sa dozviete na www.neoxiduj.sk