LOGIN
MEDIÁLNI PARTNERI
SME
Rádio_FM
kinema.sk
festivaly.sk
jetotak.sk
.týždeň
PARTNERI FESTIVALU
Visegrad Fund
International Film Festival Bratislava
Maďarskú inštitút
Kimuak
the one minutes
the one minutes Jr.
Stranger Festival
One Minute Film & Video Festival Aarau
FILMINUTE London
VideominutoPop Firenze
pravda Vilnus
ONE MINUTE Toronto
early melons
Stanica
Anča Fest
1. slovenská filmová databáza
Institut FranÁais
La femis
La femis

Festival má tri filmové sekcie:

1. Sekcia minútových filmov (súťaž)
2. Sekcia päťminútových filmov (súťaž)
3. Sekcia nesúťažných filmov

Festival sa začal 1. marca 2009.
Deadline odovzdania filmov je 21. august 2009.

AZYL 2009 začína fungovať v nových podmienkach. Tento rok dochádza k rozšíreniu udeľovania cien. Hlavné ceny v súťaži bude v novom ročníku udeľovať odborná komisia na základe remeselnej úrovne diela a jeho obsahu. Okrem toho je pripravené aj hlasovanie cez internet, ktoré pripravil denník SME s cenou 25.000,-Sk pre víťaza každej sekcie.

Všetky nominované filmy sa v plnej kvalite odpremietajú na MFF Bratislava začiatkom decembra.

Komisiou budú ocenené iba prvé tri filmy z každej sekcie. Festival nie je tematicky ohraničený. Nominované filmy budú umiestnené na stránke azyl.sme.sk od 8. septembra 2009 v jednotlivých sekciách. Každý návštevník stránky bude môcť podporiť film poslaním hlasu cez internet do 25. novembra. Po sčítaní hlasov sa pri slávnostnom vyhlásení výsledkov v decembri 2009 predstavia tvorcovia víťazných filmov aj so svojimi spolupracovníkmi. Všetky nominované filmy sa v plnej kvalite dostanú na DVD nosič: AZYL Kompilácia minútových a päťminútových filmov.

Desatoro sekcie súťažných filmov:

1. súťaže sa môže zúčastniť každý občan krajín Európskeho kontinentu bez obmedzenia veku

2. film poslaný do súťaže musí mať minútu alebo nesmie prekročiť päť minút, film nesmie byť starší ako z roku 2006

3. súťaže sa môže zúčastniť tak profesionál, ako aj amatér

4. súťažiaci musí pravdivo vyplniť festivalový formulár

5. súťažiaci musí poslať svoj film do 21. augusta 2009

6. vo svojom filme nesmiete bez povolenia použiť hudbu, na ktorú ste nedostali od autorov hudby povolenie a plne zodpovedáte za prípadné porušenie autorských práv

7. film môže byť odpriemietaný aj na inom filmovom festivale

8. každý režisér môže poslať do každej sekcie maximálne 3 filmy

9. film môže byť hraný, animovaný, experimentálny alebo hudobný clip

10. film musí byť poslaný v jednom z nasledujúcich formátov: avi, mov alebo DVD video (PAL) v rozlíšení 768×576 alebo 720×576 pixlov na 72 dpi, nekompresné alebo dv-pal kompresia, 25 políčok za sekundu, 48khz zvuk na CD alebo DVD nosiči na adresu:
 
Gregor Multimedia, s.r.o.
Panenská 13
811 03 Bratislava

Nominácie budú oficiálne vyhlásené 8. septembra 2009.
Rozhodnutie poroty je konečné a nedá sa voči nemu odvolať.