LOGIN
MEDIÁLNI PARTNERI
SME
Rádio_FM
kinema.sk
festivaly.sk
jetotak.sk
.týždeň
PARTNERI FESTIVALU
Visegrad Fund
International Film Festival Bratislava
Maďarskú inštitút
Kimuak
the one minutes
the one minutes Jr.
Stranger Festival
One Minute Film & Video Festival Aarau
FILMINUTE London
VideominutoPop Firenze
pravda Vilnus
ONE MINUTE Toronto
early melons
Stanica
Anča Fest
1. slovenská filmová databáza
Institut FranÁais
La femis
La femis
Letný workshop MPhilms 2009

(27. VII. – 7. VIII. 2009, Banská Štiavnica)

autori a producenti projektu: Marek Leščák a Mátyás Prikler koordinátorka workshopu: Katarína Krnáčová

Zámery a ciele:
Letný workshop MPhilms 2009 je určený pre mladých ľudí vo veku od 16 do 22 rokov, ktorí sa zaujímajú o film, fotografiu, performance a výtvarné umenie. Workshopu sa zúčastnia dvadsiati vybraní uchádzači zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Českej republiky, ktorí sa pod vedením skúsených lektorov (profesionálov) hravou formou zoznámia s jednotlivými oblasťami umenia.

Jednotlivé workshopy budú zamerané na:
- video a experimentálny film
- fotografiu
- výtvarné umenie
- performance

V rámci jednotlivých workshopov budú účastníci tvorivým spôsobom rozvíjať svoje schopnosti a dotvárať vlastné nápady do finálnej podoby. Pomocou praktických cvičení sa zoznámia s jazykom a výrazovými prostriedkami filmu, fotografie a výtvarného umenia. Teoretická aj praktická časť workshopu tak môže aspoň čiastočne vyplniť medzeru, ktorá je vo vzdelávaní na Slovensku, na rozdiel od iných krajín, nerozvinutá a to je mediálna výchova a všetko čo s týmto pojmom súvisí. Výsledkom práce jednotlivých účastníkov budú realizované videofilmy, fotografie a výtvarné diela, ktoré budú prezentované 7. augusta na 11. filmovom seminári 4 živly (www.4zivly.sk). 4 živly sú hlavným partnerom Letného workshopu MPhilms 2009 a na prezentácii sa očakáva slušná návštevnosť (cca. 200 ľudí), čo je výzvou aj pre účastníkov workshopu. Tvorcovia tak získajú okamžitú spätnú väzbu, ktorá môže byť podnetná v ich ďalšom smerovaní. Následne budú jednotlivé diela prezentované na webovej stránke www.mphilms.sk.

Účastníci workshopu sa automaticky stávajú držiteľmi akreditácií, ktoré im umožňujú priamy vstup na všetky akcie seminára 4 živly. Majú tak šancu zhliadnuť mnohé zaujímavé diela slovenskej a svetovej kinematografie aj s lektorskými úvodmi. Organizátori okrem odborného vedenia jednotlivých workshopov zabezpečia technické prostriedky potrebné k realizácii jednotlivých projektov (kamery, strižne, počítače atď.), a samozrejme stravu a ubytovanie pre vybraných účastníkov.

Cieľové skupiny a aktivity projektu:
Workshop je prioritne zameraný na ľudí vo veku od 16 do 22 rokov, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť s jednotlivými druhmi umenia. Predpokladáme, že časť záujemcov bude zo stredných umeleckých škôl, ale snažíme sa byť maximálne otvorení aj k ostatným. Veríme, že špecifickým programom garantovaným špičkovými odborníkmi, otvorenou atmosférou a inšpiratívnym miestom konania oslovíme čo najširšie spektrum mladých ľudí.

Spôsob výberu účastníkov workshopu:
V prípade záujmu posielajte prihlášky na e-mailovú adresu workshop@mphilms.sk. Do e-mailu napíšte svoj vek, adresu, telefónne číslo a pošlite max. jednostranovú úvahu na zadanie: „Napíš o sebe" a zdôvodnite, prečo sa chcete zúčastniť Letného workshopu MPhilms 2009.

Termín uzávierky prihlášok je 30. jún 2009. Vyhodnotenie prihlášok bude ukončené 4. júla a výsledky budú zverejnené na internetovej stránke www.mphilms.sk

Cena:
Účastnícky poplatok je 90,- Eur. V cene je ubytovanie a 3x denne strava v Banskej Štiavnici od 27. júla do 9. augusta, akreditácia na filmový seminár 4živly a technika potrebná k realizácii diel. Cestovné všetkým účastníkom hradí MPhilms (vlak, autobus).

Miesto konania:
Letný workshop MPhilms 2009 sa bude konať v Banskej Štiavnici v priestoroch skautského domu (www.skautskydom.sk), čo je multifunkčný dom v centre Banskej Štiavnice. V časti penzión skautského domu sa ubytujú všetci dvanásti uchádzači, lektori a organizátori workshopu. V ďalších priestoroch sa vytvoria jednotlivé pracoviská (strižne, ateliéry atď.). Strava pre všetkých zúčastnených bude zabezpečená v neďalekej reštaurácii v centre mesta, raňajky priamo v dome.

Kontakt:
workshop@mphilms.sk
koordinátorka Letného workshopu MPhilms 2009:
Katarína Krnáčová +421 944 33 88 23